Skriv ut

Är du energieffektiv? Gör en snabbkoll med vår enkla checklista!

Spara både pengar och miljö. Med checklistans enkla och billiga åtgärder kommer du snabbt igång.

Vill du ha hjälp med en mer omfattande energikartläggning? Kontakta oss!

Belysning

Är belysningen tänd i onödan?

Kontrollera så att du bara har tänt när det verkligen behövs och att dina lampor är rena och ger det ljus de ska.

Ta bort, eller koppla ifrån, onödiga ljuspunkter.

Tänk igenom ditt ljusbehov. Är verkligen alla installerade belysningspunkter nödvändiga? Kan du koppla bort varannan ljuspunkt, kan du sektionera delar av belysningen så att inte hela lokalen är tänd samtidigt.

Har du möjlighet att använda dagsljus i större omfattning?

Om du kan skapa dagsljusinsläpp i dina lokaler som idag är mörka - till exempel genom att ta bort föremål som blockerar ljusinsläppet - kan du spara energi.

Uppvärmning

Kan du sänka inomhustemperaturen?

Och har du installerat behovsstyrning för din värmeanläggning i alla utrymmen? Stäng av värmen i utrymmen som inte används.

Återanvänder du den eventuella spillvärme som uppstår i din verksamhet?

Till exempel kan värmen från kondensorerna i en ev. kylanläggning, värmen från torkanläggningar eller varmvattnet från diskningen ofta användas för uppvärmning.

Kontrollera att ditt värmesystem och din utrustning fungerar som den ska.

Se till att systemet är rätt injusterat och att alla termostatventiler fungerar.

Ventilation

Kontrollera att ventilationen bara är i drift när den behövs.

Har du teknik för behovs- och kapacitetsstyrning installerad? Mycket energi kan sparas genom att ventilationen går på den kapacitet klimat och luftkvaliteten kräver. Kontrollera också ventilationens tidur – både att det fungerar som det ska, samt att korrekta drifttider är inställda.

Är din ventilationsanläggning väl underhållen?

Smutsig utrustning eller sliten driftöverföring ökar energianvändningen.

Motorer och maskiner

Stäng av motorer och maskiner som inte behövs.

Tänk utanför ramarna. Behöver verkligen alla dina motorer och maskiner vara igång så mycket som de är, eller kan de vara avstängda oftare? Kan man installera frekvensstyrning eller liknande? Har du möjlighet att förreglera utrustning?

Underhåll dina maskiner.

Rätt underhåll och service av de maskiner som används på gården är väsentligt för deras energianvändning. En optimal driftplanering och användning av maskinerna sänker kostnaderna.

Vill du ta din energieffektivisering ett steg längre än checklistans enkla åtgärder? Kontakta oss!

Avklarat 0/

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss så hjälper vi dig

Ring 020-22 99 00 eller skicka e-post.

Teckna ett elavtal som passar just dig

Teckna ett elavtal som passar just dig

Vi erbjuder flera olika typer av elavtal. Hör av dig så berättar vi mer – och hittar det som passar dig och din gård bäst.